Ozonlagret är tunt - sola lugnt

Många väntas oroa sig för cancer i höst

1 av 12 | Foto: RIKARD LAVING
skydda dig! Solglasögon och en stor hatt är bra. Men man bör ändå inte vistas i solen för mycket mellan klockan 11 och 15 på dagarna för då är solen som starkast. Efter den ovanligt soliga sommaren väntar nu sjukhusen på en anstormning av oroliga patienter som vill kolla sina leverfläckar i höst.
HÄLSA

MALMÖ

Ozonskiktet över Sverige är tunnare än normalt i sommar.

Samtidigt har det ovanligt soliga vädret lett till att den farliga UV-strålningen ökat.

- UV-strålningen är alltid förenad med en risk för hudcancer, säger Weine Josefsson, forskare vid SMHI i Norrköping.

Aftonbladets rundringning till de större hudklinikerna i Sverige visar att de väntar en anstormning av patienter under hösten.

- Många vill undersöka födelsemärken och andra hudförändringar, säger överläkare Bernt Lindelöf vid Karolinska sjukhusets hudklinik.

Ökar kraftigt

Hudcancerformerna skivepitelcancer och basalcellcancer ökar kraftigt i Sverige. Den tidigare ökningen av extremt farliga malignt melanom har planat ut.

- Malignt melanom är relaterat till om man blivit bränd i solen, framför allt i unga år. De båda andra cancerformerna är relaterade till den totala solmängden under livet, säger Bernt Lindelöf.

I sommar har vi haft den olyckliga kombinationen många soltimmar och tunt ozonskikt.

Ett sår på läppen

I maj var ozonskiktet 10,7 procent tunnare än normalt i södra Sverige och 11,8 procent tunnare i norra Sverige.

Samtidigt hade exempelvis Luleå 100 fler soltimmar än normalt under månaden.

Under juni och juli ökade ozonskiktet något, men var ändå 3-5 procent tunnare än normalt. Och antalet soltimmar fortsatte att vara högt.

De vanligaste hudcancerformerna visar sig ofta som ett sår i ansiktet, till exempel på läppen, som inte vill läka. De cancerformerna är relativt lätta att behandla.

Skivepitelcancer skickar sällan ut dottersvulster och basalcellcancer gör det aldrig.

Trycket på hudklinikerna är hårt.

Får vänta i månader

- Den som kommer till oss utan remiss från en distriktsläkare får vänta två till tre månader på en undersökning, säger Ing-Marie Bergbrant, verksamhetschef på Sahlgrenska sjukhusets hudklinik i Göteborg.

Patienter som har tecken på malignt melanom behöver bara vänta en till tre veckor på undersökning.

- Vi har ständig anstormning eftersom svenskar numera är ett resande folk och åker på solsemestrar året runt, säger överläkare Åke Svensson vid Malmö universitetssjukhus hudklinik.

1600 fall per år

Varje år drabbas 1 600 svenskar av malignt melanom. Antalet fall av skivepitelcancer ligger nu på 2 600 men den siffran stiger kraftigt.

- När det gäller malignt melanom verkar det som om alla kampanjer om att sola förnuftigt har haft effekt, säger Bernt Lindelöf.

Det finns ingen exakt statistik för hur många svenskar som drabbas av basalcellcancer. Antalet fall om året uppskattas till 15 0000- 25 000.

Bästa sätten att skydda sig mot UV-strålningen:

Så känner du igen ett farligt födelsemärke: