Skippa kaffet och sluta stressa

HÄLSA

Känner du dig stressad?

Försök att låta bli kaffe i en vecka, då sänks både ditt blodtryck, adrenalinnivå och du känner dig mindre stressad, enligt en ny amerikansk studie vid Duke university medical center, skriver ReutersHealth.

Forskarna upptäckte att effekterna av koffeinet stannar i kroppen hela dagen och förstärker stresskänslan.

Över 47 procent av studiedeltagarna kände ökad stress när de tagit koffeintabletter.

De dagar de hade druckit kaffe var blodtrycket högre under hela dagen och adrenalinnivån gick upp med 32 procent jämfört med en koffeinfri dag.

För att koppla samman koffein med stress fick hälften av deltagarna 250 milligram koffein två gånger om dagen, den andra halvan fick enbart placebo.

Deltagarna som fick koffeintabletterna höjde sitt blodtryck med cirka tre procent, en ökning som tidigare kopplats samman med en 20-procentig högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Adrenalinhalten ökade i genomsnitt 30 procent. Tillsammans utgör ökningarna en betydande ökad risk för skador på hjärtat, enligt forskarna.

Kaffedrickare har i stort högre blodtryck än de som inte dricker kaffe, men det är inte klart hur stor dos som behövs för att det ska vara skadligt för hjärtat.

Läs mer: