Kvinnor blir inte tjocka av p-piller

HÄLSA

Att p-piller gör dig tjock är bara en myt, enligt en ny studie vid Pennsylvania state college of medicine, USA.

Viktökning är en av anledningarna till att många kvinnor väljer att inte ta p-piller, enligt studien.

Forskarna studerade 66 unga kvinnor under nio års tid. 29 procent av dem använde p-piller vid 21-års ålder.

I genomsnitt hade de ätit p-piller under 28 månader.

Men när forskarna mätte kroppsvikten hade den inte ökat mer än hos jämnåriga kvinnor som inte tog p-piller.

Däremot hade de kvinnor som tog p-piller en större ökning av den totala kolesterolhalten jämfört med de som inte tog p-piller, men fortfarande låg nivån inom normala siffror.