Nytt vaccin mot astma godkänt

HÄLSA

Australien har som första land i världen godkänt det nya astmaläkemedlet Xolair (omalizumab)

Det är en monoklonal antikropp som fungerar som ett vaccin mot de IgE-antikroppar som frisätts vid en allergisk reaktion.

Medicinen är utvecklad av läkemedelsföretaget Novartis, tillsammans med forskningsföretagen Genentech och Tanox. I USA och Europa väntas vaccinet inte komma förrän tidigast 2004.

Läs mer: