De flesta vuxna vill sluta röka

HÄLSA

70 procent av alla rökare vill sluta att röka, men bara drygt 40 procent lyckas. Och om de lyckas eller ej, det beror på ras, utbildning och ålder, enligt en ny amerikansk studie.

51 procent av vita rökare lyckades sluta röka, vilket kan jämföras med 37 procent av de färgade rökarna.

Hälften av dem som hade en hyfsat bra ekonomi klarade av att sluta röka, men bara en tredjedel av dem som hade det dåligt ställt. Samma siffror gäller för högt, respektive lågt utbildade, skriver ReutersHealth. Studien baseras på 32 374 vuxna rökare.

Läs mer: