Snarkvård kan rädda ditt hjärta

HÄLSA

Män som får behandling mot sin snarkarsjuka löper mindre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med män som inte får behandling.

Det visar en studie utförd vid Sömnlaboratoriet, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, skriver Dagens Medicin. Tidigare studier har visat att män med obstruktivt sömnapnésyndrom, snarkarsjuka, löper fem gånger högre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med snarkfria män. I studien ingick 182 män som var 30 - 69 år när studien inleddes 1991. Av dessa hade 60 obstruktivt sömnapnésyndrom och 122 var en kontrollgrupp. Behandling av sömnapnésyndromet minskade risken för hjärtsjukdom med 90 procent när man tagit hänsyn till männens systoliska blodtryck när studien inleddes.

Läs mer: