Cancermedicin färgar grått hår

Oväntad bieffekt upptäckt av läkare

HÄLSA

En medicin utvecklad för att behandla cancersjukdomen leukemi, har visat sig ge en oväntad biverkan.

Den ger färgen tillbaka till de som blivit gråhåriga.

Franska läkare som behandlade 133 cancerpatienter med medicinen Glivec, upptäckte plötsligt att vissa patienter fick tillbaka sin svunna hårfärg. Fem gråhåriga män och fyra kvinnor blev åter mörkhåriga.

Forskarna leddes av Gabriel Etienne, Universite Victor Segalen i Bordeaux, och uppgifterna om deras upptäckt publicerades nyligen i New England Journal of Medicine.

Björn Beermann som är professor på Läkemedelsverket har inte hört talas om de nya rönen. Han tycker dock inte att alla gråhåriga ska förvänta sig att Glivec ska fungera som ett medel för att få färgen tillbaka.

- Medicinen ska inte användas för att få färg på håret. Precis som andra cancermediciner har Glivec svåra biverkningar på bland annat blod och lever.

Ger svåra biverkningar

Glivec används för att bota personer med kronisk myologisk leukemi. Det är en sjukdom som främst drabbar äldre personer.

- Det är ett andrahandsmedel, det vill säga en medicin man använder om den första inte fungerar, alternativt om patientens tillstånd snabbt försämras, säger Björn.

Glivec som tillverkas av det schweiziska företaget Novartis, godkändes i Sverige den sjunde december 2001. Den finns också i andra länder och 7 500 leukemipatienter runt om i världen har behandlats med medicinen.

Susanna Vidlund