En liten droppe gör dig harmonisk

Foto: Sara Ringström
Blomessenser som droppas under tungan sägs hjälpa mot allt från utmattning till sömnproblem.
HÄLSA

Droppa dig frisk och lugn med blommor.

Den drygt sjuttio år gamla blomstermedicinen höjer ditt välbefinnande och motar stressen med hjälp av blommornas växtenergi.

Trots sitt förflutna är blomstermedicinen fortfarande ny i Sverige och det finns i dag bara cirka tio auktoriserade blomsterterapeuter.

Edward Bach räknas som blomstermedicinens fader. Han levde i England runt sekelskiftet och arbetade som läkare. Efter att ha tagit läkarexamen utbildade han sig till bakteriolog och började senare arbeta med homeopati.

En av de tankar som tilltalade honom med homeopatin var att man skulle behandla patienten och inte bara sjukdomen. Han hade själv lagt märke till att patienter med samma typ av personlighet och temperament ofta tycktes bli botade av samma läkemedel, oavsett vilka fysiska problem de hade. Bach drog slutsatsen att det mentala och känslomässiga tillståndet är grundorsaken till sjukdom. För att öka individens motståndskraft och förmedla en helande andlig kraft till kropp och själ ansåg han örter vara det bästa medlet. Han utformade 38 olika blomessenser som skulle hjälpa mot olika sinnesstämningar som i sin tur låg bakom olika sjukdomssymptom.

Blommor läggs i källvatten

Essenserna framställs genom att blommorna läggs i källvatten och därefter får stå och dra i solljuset. Enligt blomsterterapeuterna överförs då blommans positiva energimönster till flytande form.

Till skillnad från aromaterapi är det alltså inte blommornas doft som har aktiv verkan.

- Blomessenser är ett skönt sätt att få in naturens energi i våra liv. Att ta en blomessens är som att dagligen omge sig med buketter av blommor som aldrig vissnar, säger Lisa Sandberg på Orchid behandlingscenter. Hon har

jobbat som blomsterterapeut i fyra år.

Vanligaste sättet att nyttja blomessenser är att droppa dem under tungan. Man kan även droppa essensen i vatten och dricka.

Inom blomsterterapin finns vissa kopplingar till naturmedicin, till exempel förknippas jättenattljusessensen med kvinnlig sexualitet inom blomstermedicinen. Oljan av denna blomma ges som kosttillskott vid klimakterie- och PMS-besvär inom naturmedicinen.

Kan ha effekt på hälsan

- Det är svårt att tolka sådana här behandlingsmetoder med den vanliga västerländska medicinens teorier. Men sätter man in blomsterterapi i ett helhetssammanhang så tror jag att det kan ha effekt på hälsan. Men vad det gäller den rent kemiska effekten är jag mer tveksam, säger Bertil Dahlgren på Helhetsdoktorn.nu. Han är legitimerad läkare med examen från kemistlinjen.

Bertil Dahlgren har själv inte använt sig av metoden men har jobbat tillsammans med sjuksköterskor som kompletterat en traditionell behandling med blomdroppar.

- Men man ska aldrig gå över direkt från traditionell symptomdämpande medicin till alternativa terapier. Det är bättre att använda det som ett komplement, säger Bertil Dahlgren.

Det här hjälper de olika dropparna mot

Vad är blomster- terapi?

Länkar:

Sofia Larsson