Det händer när du röker

HÄLSA

Cirka 20 procent av svenskarna röker. Sex av tio feströker. Men vet du hur din kropp påverkas av cigaretterna? Läs det här och du kanske blir motiverad att sluta:

1. Tjära: Bildas vid rökningen och utfälls i små droppar som stannar i lungorna.

2. Nikotin: Förs via lungorna och blodet till hjärnan, där det påverkar dopaminet som gör att du mår bra en stund. Det kan också påverka hjärnans utveckling hos foster och göra barnet mer aggressivt.

3. Passiv rökning: Barn som utsätts för tobaksrök löper större risk att utveckla astma och allergi. Risken ökar också att drabbas av lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar.

4. Alkoholism: Alkoholism är tio gånger vanligare bland rökare än bland ickerökare. Forskning visar att människor som börjar röka tidigt löper större risk att bli alkoholister.

5. Rynkor:

Hudens elasticitet försämras drastiskt av rökning. Du får rynkor i förtid och särskilt på överläppen.