Kortvariga tics vanligt hos barn

HÄLSA

En fjärdedel av alla barn under 12 år har rörelsetics, vilket betyder korta, stereotypt återkommande motoriska manifestationer, ryckningar och rörelser.

Men i de flesta fallen är ticsen ganska milda och övergående, visar en ny amerikansk studie.

Vanligast är åkomman på vintern, då barnen kan drabbas av tics som till exempel axelryckningar eller ögonblink. Det är sju gånger vanligare att pojkar drabbas än flickor.