Hjärnan kan avslöja skojare

HÄLSA

Ibland kan man få en olustig känsla i ryggraden att en person är en riktig skojare och bedragare.

Lita på den känslan nästa gång. Vi är nämligen programmerade att kunna avgöra när någon lurar oss.

I en ny studie har forskarna kunnat visa att människor från helt olika kulturer, från amerikanska studenter till en liten stam i Amazonas, kan identifiera när någon inte är pålitlig.

I en relaterad avhandling har författaren skrivit om en man som skadades i huvudet i en cykelolycka och därför förlorade förmågan att känna igen en skojare. Dock hade han fortfarande kunskapen att tänka logiskt och uttrycka känslor, vilket tyder på att den förmågan kan vara kopplad till en speciell del av hjärnan.

När en person erbjuder sig att göra någonting för någon annan erbjuder ofta den personen att göra någonting i retur, alltså en gentjänst.

Enligt Tooby, kan individer som gör en tjänst utan att avgöra om personen i fråga kommer att lura dem på gentjänsten, att med tiden bli utnyttjade och löper mindre risk att fortplanta sig och föra sin hjälpsamhet vidare.