Adopterade mår sämre psykiskt

HÄLSA

Risken för att adopterade barn ska begå självmord är 3,6 gånger högre än för svenskfödda barn.

En ny studie gjord av Socialstyrelsen och Karolinska institutet i Stockholm visar att barn som adopterats till Sverige från andra länder har en kraftigt ökad risk för psykisk sjukdom, självmord, drogmissbruk och kriminalitet.

Risken att tas in för psykiatrisk vård var 3,2 gånger högre bland adopterade, för narkotikamissbruk 5,2 gånger högre risk, medan den var 2,6 gånger högre för alkoholmissbruk. Risken att begå brott var 1,6 gånger högre bland adopterade, skriver Dagens Medicin.