Botox bra för strokedrabbade

HÄLSA

Intramuskulära injektioner med botulinumtoxin, botox, minskar spasticiteten i fingrar och handleder hos strokedrabbade, enligt en amerikansk studie som publiceras i tidskriften New England Journal of Medicine.

Muskeltonusen i fingrar och handled normaliserades mer hos de studiedeltagare som fick botoxinjektion än hos kontrollpatienterna, under alla uppföljningsbesök som gjordes under tolv veckor, skriver Dagens Medicin.