Örat varnar barnen för buller

Allt fler barn drabbas av hörselskador och dagispersonal sliter ut stämbanden

HÄLSA

Skol- och dagisbarn utsätts stundtals för lika mycket buller som en vuxen industriarbetare. De höga ljudvolymerna ger trötta, stressade och, i värsta fall, bullerskadade barn.

Men det finns sätt att skydda barnen från bullret.

Foto: Lina Olsson
Varnande öra. På Tullgårdens förskola i Stockholm mäter ett lysande öra buller.

Enligt en undersökning gjord på Sahlgrenska sjukhuset ska vartannat barn mellan 9 och 16 år någon gång ha känt av tinnitus, sus eller ringande toner i öronen.

- En bullrig miljö gör att barnen blir trötta, stressade och spända, säger Bengt Johansson, arbetsmiljöverkets sakkunnige i bullerfrågor.

I takt med att barngrupperna blir allt större stiger ljudnivåerna på förskolorna. Mätningar visar att under en normal dag på dagis ligger medelvärdet på mellan 75 och 80 decibel, trots att arbetsmiljöverket rekommenderar högst 40 decibel på en arbetsplats.

- Och då ska man veta att under dagen kan ljudnivåerna skifta väldigt mycket. När barnen sover eller när det är sagostund är det tyst, säger Bengt Johansson.

Vid lunchtid, när alla barnen samlas, i trånga korridorer när kläder ska tas av och på och i större lekhallar och gymnastiksalar är riskerna för hörselskador som störst.

Olika känsliga för ljud

En annan effekt av den bullriga miljön är att personal och barn sliter ut sina stämband. Gråt, skrik och högljudda lekar kan vara svåra att överrösta.

Enligt arbetsmiljölagen går riskgränsen för bullerskador vid 85 decibel. Men man kan vara olika känslig för ljud och ännu tvistar experterna om huruvida barn är mer eller mindre känsliga än vuxna.

- Undersökningarna som är gjorda baseras i första hand på personal och barns uppfattning av sin situation. Och de har slagit larm, säger Bengt Johansson.

”När det lyser rött ska man akta sig”

På Tullgårdens förskola i Stockholm lyser örat rött när ljudet blir för högt. Sedan ett år tillbaka har personalen installerat en bullermätare i form av ett öra.

Checklista för föräldrar

Länkar

Anna Bengtsson