"Hälsofarliga livsmedel får inte importeras"

HÄLSA

Kåre Wahlberg på Livsmedelsverket har just informerats om att hormonet T3 upptäckts i bantningspreparatet Eat & Lose.

- Man får inte importera hälsofarliga livsmedel. Om det finns höga halter av T3 i det här livsmedlet är det hälsofarligt och kommer att förbjudas, säger Kåre Wahlberg.

I det här fallet står ord mot ord. Importören Maxi Elit hävdar att Eat & Lose inte innehåller hormonet T3. Läkarna i Västerås hävdar motsatsen.

Norrköpings kommuns hälsoinspektör har enligt Kåre Wahlberg gjort en standardkontroll av företaget Maxi Elit.

Inspektören har gett lokalgodkännande, granskat hygienen och sett till att märkningen gått rätt till. Men om inte misstankar finns om att ett preparat kan vara hälsofarligt, så kontrolleras det inte närmare. Det är upp till importören att följa reglerna och inte ta in hälsofarliga livsmedel i landet.

- Vi har precis fått reda på det här och kommer att gå vidare. Vi ska kontakta läkarna i Västerås och importören Maxi Elit för att få mer information.

Frida Johansson