Pälsdjur i hemmet minskar risken för allergier

Ny studie: Katter och hundar bra för små barn

HÄLSA

Pälsdjur hemma halverar risken för allergier.

Ju fler hundar och katter barnen kelar med desto bättre.

Svenska läkare funderar nu på att ändra sina rekommendationer.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
Kramas mera!

Uppåt 40 procent av alla svenska barn har eller har haft någon form av allergi. Vanligast är pollen- och pälsdjursallergi.

I dag säger läkarna att man inte bör skaffa pälsdjur innan barnen fyllt tre år. Men tillägger tvetydigt att de som redan har djur gott kan behålla dem.

- Ja, det är en kompromiss. Diskussionen har varit så inflammerad under årens lopp men jag tror vi kan gå ett steg längre nu, säger överläkare Magnus Wickman på Karolinska sjukhusets miljömedicinska enhet.

- Endast i familjer där någon redan är allergisk bör man undvika pälsdjur.

I nästa vecka ska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi diskutera senaste tidens fynd.

Hälften hade husdjur

En amerikansk studie visar att barn som levt med en katt eller hund hemma löper hälften så stor risk att bli allergiska som barn utan husdjur hemma.

De 474 amerikanska barn som ingick i studien bodde alla i en förort till storstaden Detroit.

Ungefär hälften av dem hade husdjur vid födseln. Forskarna följde dem sedan under sex-sju år.

Det visade sig då att risken inte bara halverades med ett husdjur.

Skyddet ökade ytterligare hos dem som hade två hundar eller katter.

Tydliga tendenser

Siffror från den så kallade Bamse-studien, en av världens största allergiundersökningar, visar på samma sak.

- Barnen är nu i sju-åttaårsåldern och vi kan se relativt tydliga tendenser, säger Magnus Wickman, en av huvudmännen bakom studien som presenteras på barnläkarmötet i nästa vecka.

Caroline Hougner