Pyttesmå skillnader mellan blodgrupper

HÄLSA

Trots att fel blodgrupp under transfusion kan innebära döden, har forskarna upptäckt att det bara är pyttesmå skillnader i ett enzym som skiljer blodgrupperna A och B.

Blodgrupperna indelas i A, B, AB och O. I Sverige fördelar de sig på A 47 procent, O 41 procent, B 8 procent och AB 4 procent. Men det varierar mellan olika länder och regioner. I exempelvis Storbritannien är O den vanligaste blodgruppen.

Dessutom finns en uppdelning i positiva och negativa blodkroppar. 85 procent av alla européer är Rh-positiva. A+ är den vanligaste blodgruppen för en svensk.

ARTIKELN HANDLAR OM