Jag har aldrig någon egen åsikt

HÄLSA

Jag har en känsla av att jag inte har någon egen åsikt i många situationer. När man diskuterar olika saker känner jag mig som att jag kan hålla med en sida, sedan kommer den andra sidan också med bra argument. Och jag vet inte vilket jag ska välja. Jag kan även känna mig som att jag har svårt för att komma ihåg saker och ting.

När jag får en direkt fråga om något står det still, och jag känner mig ofta blockerad. Jag känner att jag gärna skulle vilja prata med någon om detta. Det finns till exempel psykologer på mitt jobb. Är det dit jag ska vända mig? Det känns jobbigt om man måste förklara för arbetskamraterna vad man ska dit och göra.

Svar: Anledningarna att man kan känna att man inte har någon åsikt i vissa situationer kan vara flera. Kanske är du inte så intresserad av de ämnen som diskuteras, kanske har du aldrig haft möjlighet att uttrycka en egen åsikt utan alltid blivit nedtystad, kanske tycker du själv att dina åsikter inte är lika bra som andras. Att du blir blockerad kan ha liknande orsaker och att du under samtalet är så koncentrerad på att ”kanske någon snart frågar mig och hur ska jag då svara, det måste bli bra” så när du väl får frågan så har du inget att säga.

Eftersom du känner så här och det stör din tillvaro så är det ett bra steg att prata med någon om det. Jag tycker absolut att om du har psykologer på ditt jobb så ska du ta kontakt med dem. Om de inte kan hjälpa dig så kanske de har tips på vart du kan vända dig.