Snäll bakterie slår ut envis infektion

Ständiga urinvägs- infektioner kan stoppas med injektion

HÄLSA

Nu finns bot mot envisa urinvägsinfektioner.

Snälla bakterier som förs in i urinblåsan kan stoppa upprepade infektioner.

Foto: Sara ringström
NYTT LIV. En injektion i urinblåsan har visat sig bota återkommande urinvägsinfektioner hos lite äldre kvinnor.

Det är vid universitetssjukhuset i Lund som den nya metoden med "snälla" bakterier har testats. Metoden, som går ut på att läkaren för upp kolibakterier i kvinnans urinblåsa, har visat sig fungera och vara mycket lyckad. De tio kvinnor som behandlats har alla blivit fria från sina urinvägsinfektioner och inte velat sluta med behandlingen.

Inget för unga kvinnor

- De snälla bakterierna hindrar de "elaka" sjukdomsframkallande att få fäste i urinvägarna, säger urologen Björn Wullt, som har lett undersökningen vid Lunds universitetssjukhus.

Behandlingen passar bäst för kvinnor som ofta drabbas av upprepade urinvägsinfektioner och dem som har urin kvar i blåsan efter ett toalettbesök. Något som ibland drabbar kvinnor som har fött barn eller kvinnor som blivit opererade för inkontinens.

- I dagsläget är behandlingen inget som passar för unga kvinnor, men tanken är att vi ska hitta en behandling även för dem, fortsätter Björn Wullt.

Orsaken ännu oklar

Ingen vet exakt varför en del drabbas av upprepade urinvägsinfektioner. Forskarna vet dock vilka riskfaktorer som finns för att urinvägsinfektionen ska bryta ut: anatomiska orsaker, det vill säga ett kort urinrör, ibland också samlag, att urin finns kvar i blåsan efter tömning.

- Förmodligen finns personer som har en större känslighet för att drabbas av urinvägsinfektioner, trots att urinvägarna fungerar perfekt.

I höst kommer den nya behandlingen att testas i en större studie på fler patienter. Förhoppningen är att studien ska visa att metoden verkligen fungerar som behandling.

Vad är urinvägsinfektion?

Malin Byström