Forskare kartlägger malarians genkod

Stort genombrott - snart kan ett vaccin vara här

HÄLSA

STOCKHOLM/PARIS

De genetiska koderna till malariaparasiten och till myggan som sprider sjukdomen har kartlagts.

- Kartläggningen snabbar på forskningen för att få fram vacciner med flera år, säger malariaexperten Andreas Heddini vid Karolinska institutet till TT.

Hoppet är nu att upptäckterna ska leda till nya läkemedel mot malaria, som varje år kräver 2,7 miljoner liv. Omkring 300 miljoner nya malariafall inträffar varje år enligt Världshälsoorganisationen (WHO). 90 procent av dem som dör är barn under fem års ålder. I de värst utsatta områdena dör 40 procent av alla småbarn av malaria.

På senare år har antalet fall dessutom sett ut att öka, vilket beror på att myggor och parasiter utvecklat motståndskraft mot bekämpningsmedel och mediciner.

Myggan Anopheles gambiae sprider genom sin saliv parasiten Plasmodium falciparum, som ger upphov till den allvarligaste malariaformen. Det är de genetiska koderna till dessa två som nu har kartlagts.

Svensk expertis

Flera studier i ämnet publiceras den här veckan i vetenskapstidskrifterna Science och Nature, men det finns ett omfattande internationellt samarbete bakom rönen.

Sverige kommer i viss mån att bli ett nav när det gäller malariaforskning efter att svenska malariaforskare vid Stockholms universitet, Karolinska institutet (KI) och Smittskyddsinstitutet för en tid sedan utsågs till nya värdar för det internationella malariasekretariatet MIM (Multilateral Initiative on Malaria). Värdskapet innehas i tre år, 2003 till 2005, innan det lämnas över till ett annat land.

Läkaren Andreas Heddini vid KI är utsedd till koordinator vid sekretariatet. Han anser att kartläggningen av den genetiska koden är ett mycket viktigt genombrott men vill samtidigt vara försiktig.

- Nu kan man komma snabbare fram med forskningsresultat, men det kommer kanske ändå att ta upp till tio år innan effektivare läkemedel är framtagna, säger han.

Flera studier

Att ha kartan är inte detsamma som att kunna läsa den eller använda den på rätt sätt, men vissa infektionsspecialister anser, mot bakgrund av hur omfattande malariaplågan är, att det kan vara fråga om de viktigaste upptäckterna på området sedan antibiotikan. I förlängningen kan de kanske också bidra till bättre bot eller bekämpningsmedel mot andra smittsamma sjukdomar som sprids via insekter.

Myggans gener har kartlagts under ledning av Robert Holt på läkemedelsföretaget Celera Genomics.

Bland studierna finns en som tar sikte på de anlag som hjälper myggan att leta upp ett offer att suga blod från. Fettsyror på människans hud hjälper myggan, som kan känna doften av ett byte på mycket långt håll. Laurence Vanderbilt och hans medarbetare på Vanderbilt-universitetet säger sig ha funnit gener som är viktiga för luktsinnet.

David Fidock och hans medarbetare på Albert Einstein College of Medicine i New York skriver att de hittat en genmutation av avgörande betydelse. En enda gen kan göra parasiten motståndskraftig mot de klorokininpreparat som används mot malaria.

TT-AFP