Ett ögonblick ...Gunnar Sandberg,

privatläkare i Karlsborg som vägrar låta apoteket byta ut ett enda recept.

HÄLSA

– Ja, jag är mån om mina patienter. Inga mediciner jag ordinerat ska kunna bytas ut av apoteket. Jag har en massa information om patienterna som ingen annan har, vad de tål och inte tål, vilka andra mediciner de äter ?

Är det inte bra att de kan få billigare mediciner då?

– Nej, inte till priset av oönskade bieffekter.

Men medicinerna på Läkemedelsverkets utbyteslista är ju identiska kopior av den medicin du skriver ut. Eller hur?

– Ska vara, men är det inte. På papperet har de samma effekt, ändå verkar de olika på olika patienter. Det har jag bra ett exempel på. En patient som fick en tysk kopia av en blod-trycksmedicin höjde sitt tryck direkt. Först när han återgick till originalpreparatet sjönk blodtrycket till godtagbar nivå. Men när Läkemedelsverket undersökte pillren kunde de inte hitta några skillnader.

Men det är ju i dessa fall ni ska kryssa i att ett byte inte får ske av medicinska skäl. Är inte det extremt ovanligt?

– Det vet ingen. Det är i alla fall tillräckligt många för att vi inte ska blunda för det.

Till sist, din högsta önskan just nu?

– Att de inför prislistor i Fass (läkarnas uppslagsbok om mediciner) så att vi själva kan jämföra och skriva ut ett billigare preparat i de fall det går.

Så mycket sparar du (från 1 nov)

Caroline Hougner