Piller gör dig frisk fortare

Influensan klarar inte de nya medicinerna

HÄLSA

Ta ett piller och avväpna influensan.

En ny medicin har nått marknaden och därmed har influensan fått ytterligare en fiende.

Höstens influensaepedimi närmar sig - Hongkong B väntas hit i slutet av månaden.

Etablerade preparat och vaccin har nu för första gången fått sällskap av medicin i tablettform. I juni blev Tamiflu godkänt av Läkemedelsverket och började i dagarna distribueras till apoteken.

- Det förkortar sjukdomstiden med ungefär ett och ett halvt dygn. Man ska ska ta det inom 48 timmar när man insjuknat, säger Björn Beermann, professor hos Läkemedelsverket.

Receptbelagt

Tamiflu har ungefär samma verkan som de preparat som i dag inhaleras. Men det ställer inte till med samma problem för astmatikerna.

Framför allt ska receptbelagda Tamiflu tas när sjukdomen brutit ut, men i vissa fall kan det finnas fog för att använda det förebyggande.

- Exempelvis om flera insjuknar på ett boende och alla inte har hunnit vaccineras, säger Björn Beermann.

Det mest effektiva för slippa influensa är fortfarande vaccination. Framför allt rekommenderar läkare att de över 65 år och de i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar vaccinerar sig någon månad innan influensan bryter ut. Man beräknar att cirka 1,5 miljoner människor i Sverige hör till riskgrupperna.

Det nya pillret kommer framför allt fungera som ett komplement till de 20-30 procent som får influensa trots en vaccination.

Inte frisk direkt

Tamiflu lanseras nu för att möta influensasjuka svenskar för första gången. Men Björn Beermann vill inte kalla det för något revolutionerande preparat.

- Nej, det minskar sjukdomstiden med bara något dygn. Annat vore om man hittade något som man blev frisk av direkt, vilket nog kan bli verklighet i framtiden.

Samtliga preparat på marknaden är i dag receptbelagda.

Det är ett problem i sig eftersom många sjuka samlas i väntrummen på landets vårdcentraler och därmed lätt smittar andra. Men att göra det fritt är inte möjligt, enligt Beermann.

- Överanvändning skulle innebära en stor risk att viruset blir resistent.

Så stoppas influensan

Kajsa Hallberg