Blodprov avslöjar om du har hjärtfel

HÄLSA
Foto: MAGNUS WENNMAN
svar på en kvart. Ett blodprov kan visa om du lider av en hjärtsjukdom.

På 15 minuter kan en läkare se om du lider av en hjärtsjukdom.

Det räcker nämligen med ett enkelt blodprov.

Patienter som kommer till läkare och klagar på andnöd kan lida av flera olika sjukdomar, inkluderat astma, lunginflammation, panikattack - eller hjärtfel.

Traditionellt måste läkarna lita till en kombination av fysisk undersökning, patienthistoria, bröströntgen och elektrokardiogram, EKG, för att upptäcka ett hjärtfel. Det är en process som kan ta timmar och ibland kräver remiss till sjukhusets hjärtklinik.

Men nu kan en ny metod, där det räcker med ett blodprov, upptäcka ett hormon som finns i förhöjda halter när man lider av hjärtproblem. Samma blodprov kan precisera hur sjuk patienten är samt vilken behandling som krävs omedelbart.

Testet anses vara väldigt säkert, och risken för att en patient ändå har en hjärtsjukdom är bara 1 - 2 procent om halterna av är normala.

Blodprovet kan utläsas efter bara 15 minuter och mäter halterna av hormonet BNP, brain natriuretic peptide, i blodet. En låg nivå betyder att hjärtat är friskt och förhöjda halter tyder på hjärtproblem eftersom kroppen frigör hormonet när hjärtatinte pumpar ordentligt.

Metoden är utvecklad av amerikanska hjärtspecialister i San Diego och har godkänts i USA.

Läs mer

:

Petra Weiss