Jag måste kontrollera allt

HÄLSA

Jag har tvångstankar. Jag måste ha ordningen på mitt rum på ett speciellt vis. Det som är jobbigt är att det tar så mycket tid och kraft. Jag kan inte kliva på mattan utan att behöva rätta till den ett visst antal gånger och att vinkla upp persiennerna är ett precisionsarbete.

Så här har jag varit i flera år. Ibland kan jag låta allt vara för några dagar eller veckor, men sedan är det samma sak igen. I vissa perioder är det så jobbigt att jag på kvällen skriver listor på vad jag ska göra innan jag går till skolan nästa morgon.

Nu har jag gått till skolans kurator, men jag känner inte förtroende för henne och dessutom är jag osäker på om jag verkligen har ett beteende som kräver hjälp.

Svar. Du lider av något som vi kallar för OCD och det står för obsessive compulsive disorder, vilket innebär att man har tvångstankar och tvångshandlingar och det är du inte ensam att ha.

Man räknar med att två till tre procent av befolkningen är drabbade.

Det vanligaste är att man kontrollerar och tvättar sig mycket och på det sättet håller man ångesten borta.

Jag tycker du ska söka psykologhjälp. Om du är under 18 år söker du till Ungdomspsykiatriska mottagningen där du bor. Den bästa hjälpen för detta är kognitiv beteendeterapi.

Man lär dig att sluta med dina tvångsbeteenden och på det sättet även minska din ångest. Behandlingen brukar vara ganska kort. Mer information om OCD kan du hitta på internet på Anankes hemsida www.ananke.org. Det är en föreningen för personer med dessa problem och som ger möjlighet till mer information, om bland annat var man kan söka hjälp.