Onödiga mediciner

HÄLSA

Många behandlas mot högt blodtryck i onödan.

I en ny studie visar det sig att en tredjedel av alla äldre som slutar med sin blodtryckssänkande medicin behåller ett normalt blodtryck.

Högt blodtryck behandlas med en rad olika preparat.

Drygt 500 personer från olika allmänläkarmottagningar i sydöstra Australien deltog i undersökningen. De var alla i åldern 65-84 år och behandlades med olika mediciner mot högt blodtryck.

Resultaten presenteras i det senaste numret av tidskriften British Medical Journal och visar att en av tre patienter, 36 procent, knappt märkte någon skillnad. Ännu ett år efter avslutad medicinering låg deras blodtryck inom gränserna för det normala.

De som klarade sig bäst utan mediciner var de yngre i gruppen, 65-75 år.

Caroline Hougner