Svenska forskare avslöjar metoden som bromsar grön starr

Nu kan drabbade lättare få hjälp

1 av 2
Över 200000 svenskar är drabbade, men bara hälften har fått diagnosen grön starr.
HÄLSA

MALMÖ

Att sänka trycket i ögat har varit en behandlingsmetod för grön starr i hundra år. Först nu har svenska forskare visat att metoden får sjukdomen att utvecklas långsammare. Resultatet av den svensk-amerikanska rapporten visar också att behandlingen bör skräddarsys för varje patient.

- Studien kommer säkerligen att påverka vårdprogrammet i framtiden, säger professor Anders Heijl, vid Universitetssjukhuset Mas i Malmö, till TT.

I tio år har forskare följt 255 patienter med grön starr vid ögonklinikerna i Malmö, Lund och Helsingborg samt vid avdelningen för förebyggande medicin i Stony Brook i USA. Patienterna var mellan 50 och 80 år och ungefär hälften behandlades med ögondroppar och laser för att sänka ögontrycket.

I medeltal sänktes ögontrycket med 25 procent. Kontrollgruppen fick ingen behandling alls.

Nyttan ifrågasatt

Forskarna konstaterar att det tog i genomsnitt fyra år att upptäcka tecken på försämring hos patienterna i kontrollgruppen. Samma försämring märktes inte hos gruppen som fick behandling förrän ett och ett halvt år senare.

Även om trycksänkning har använts mot grön starr under det senaste seklet har ögonläkare runt om i världen ifrågasatt nyttan under de senaste 30 åren. Något som resulterat i att behandlingen på sina håll varit halvhjärtad.

Tveksamheten har bland annat berott på att hälften av alla patienter med grön starr visade sig ha normalt ögontryck. Men även en sänkning av trycket hos en patient med normala nivåer ger goda resultat, visar den nya rapporten.

- Osäkerheten har till och med varit så stor att man ändrade sjukdomsdefinitionen under 1990-talet. Då togs inte trycket med längre, säger Anders Heijl.

Riktade undersökningar

Men även om effekten av trycksänkning nu klarlagts, visar studien att maximal behandling inte är det rätta för varje patient. Risken för biverkningar, som exempelvis grå starr, gör att behandlingen bör skräddarsys efter varje individ.

Enligt Anders Heijl har bara hälften av alla som drabbats av grön starr fått en diagnos. Ofta söker patienten läkare först när sjukdomen gett ganska stora skador. Därför tycker han att det finns skäl att diskutera om det är dags att börja spåra upp patienter som bär på sjukdomen utan att veta om det genom riktade hälsoundersökningar.

- Frågan har varit aktuell i 30 år, men har tillbakavisats eftersom det inte stått klart att det funnits någon effektiv behandling. Nu är det dags att börja fundera på saken igen, säger Anders Heijl.

Grön starr vanligaste orsaken till blindhet

Anna Nyberg/TT