Allergiker blir utan specialläkare

HÄLSA

Socialstyrelsen vill avskaffa specialistutbildningen inom astma och allergi.

- Förslaget är en katastrof, säger Ingalill Bjöörn, förbundsordförande för Astma- och Allergiförbundet.

Världsstjärnan i simning Emma Igelström håller med. Hon lider själv av både astma och allergi.

Emma Igelström.

På uppdrag av regeringen har Socialstyrelsen gått igenom landets medicinska specialistutbildningar. Nu föreslår myndigheten att läkare inte ska kunna utbilda sig till specialister inom astma och allergi.

Allt fler svenskar får astma- och allergisjukdomar. Sedan specialistutbildningen kom till har behandlingen av patienterna blivit mycket bättre, enligt Ingalill Bjöörn.

- Om specialisterna försvinner kommer även primärvården att försämras.

"Flera organ drabbas"

Socialstyrelsen har föreslagit att specialistkompetensen inom astma och allergi i stället läggs ut på andra specialiteter som till exempel lungmedicin.

- Vid en allergisk reaktion drabbas ofta flera organ samtidigt. Förslaget innebär att patienterna blir tvungna att springa fram och tillbaka mellan olika avdelningar, säger Ingalill Bjöörn.

Simstjärnan Emma Igelström har astma och är dessutom allergiker. Hon ogillar också förslaget.

- Det finns så mycket mer än astma. Det är lätt att de andra allergierna kommer i skymundan.

"Knyts till lungmedicin"

Gudmar Lundqvist är projektledare för Socialstyrelsens översyn av medicinska specialiteter, den grupp som tagit fram förslaget.

Varför vill ni avskaffa specialistutbildningen?

- Allergologi är i dag knutet till invärtesmedicinen, vilket vi har ifrågasatt eftersom vården av allergisjuka patienter sker inom många olika medicinska specialiteter. Det är bättre om specialiteten knyts till lungmedicin.

Den 31 december ska förslaget vara färdigt att presenteras.

3,2 milj har allergi

Viktoria Martinsson