Forskare: Ta inte bort ditt amalgam

HÄLSA
Foto: Foto: MATS STRAND

Byt inte ut amalgamfyllningarna i tänderna.

Det finns nämligen inga vetenskapliga bevis för att det kan ha effekt på sjukdomar som multipel skleros, alzheimer eller autism.

American Dental Association uppmanar i medicinska tidskriften Lancet till mycket stor försiktighet när det gäller att byta ut fungerande amalgamfyllningar.

Man anser inte att det är etiskt försvarbart att råda patienter att byta ut sina fyllningar eftersom bevis saknas för att det skulle ha någon positiv effekt på multipel skleros, alzheimer eller autism.

Däremot, menar de, leder ett utbyte av en fyllning alltid till att en ny fyllning blir större, vilket gör att risken för komplikationer ökar.

I en svensk långtidsstudie på kvinnor, som startade 1968, kunde inte läkarna se några negativa hälsoeffekter av amalgamfyllningar.

Kvinnor med amalgam hade inte fler symptom än kvinnor med få eller inga amalgamfyllningar och heller ingen ökad dödlighet eller sjuklighet. Studien publicerades i svenska Läkartidningen förra året.

Allt fler tandläkare överger amalgam som tandfyllningsmaterial, främst av miljöskäl.

Amalgam innehåller bland annat kvicksilver som är giftigt. Materialet är mycket omtvistat.

Läs mer: www.tandlakarforbundet.se