Nu kan du få natur- läkemedel på recept

HÄLSA

Din läkare kan skriva ut naturläkemedel på recept.

Du kan köpa dem på apotek.

På recept blir de minst tio procent billigare.

Foto: Mats Fogeman
Att få naturläkemedel på recept kan göra att de blir minst tio procent billigare.

- Naturläkemedel har inte rabatt enligt högkostnadsskyddet, men är befriade från moms. En viss hanteringsavgift tillkommer dock från apoteken. Vi utreder nu hur stor den kommer att bli, säger Karin Mattsson, ansvarig för naturläkemedel på Apoteket AB.

Köper du däremot ett naturläkemedel på apotek utan recept tillkommer moms precis som för andra receptfria läkemedel som säljs över disk.

En ny broschyr som informerar om naturläkemedel ska nu finnas på apotek och i hälsokostaffärer. I dag finns ett 90-tal godkända naturläkemedel. Men alla kommer inte att finnas på apoteken.

- Vårt mål är att ha en produkt för varje godkänt användningsområde. Vi är dock skyldiga att ta hem ett visst preparat om någon frågar efter det. Det kan då bli lite dyrare än ute i handeln, säger Karin Mattsson.

Intresset tycks öka bland läkare

Många läkare känner i dag inte till att naturläkemedel kan skrivas ut på recept.

- Allt fler läkare tycks dock intressera sig för naturläkemedel, säger Per Claeson, handläggare vid Enheten för läkemedelsnära produkter på Läkemedelsverket i Uppsala.

På några håll i landet har man inom sjukvården börjat skriva ut recept på till exempel fiskolja och johannesört.

- Naturläkemedel kan i vissa fall förbättra människors möjligheter till egenvård.

Två nya godkända preparat med hästkastanj mot bensvullnad innebär till exempel en helt ny behandlingsprincip.

- Det finns inga konventionella läkemedel mot bensvullnad, enbart så kallad kompressionsbandagering (stödstrumpor).

- Cirka 25 procent av befolkningen lider av sådan bensvullnad som inte beror på hjärtsvikt. De har nu fåttt ytterligare ett alternativ till behandling, säger Per Claeson.

4 läkare om naturpreparat

- Jag är i grunden positivt inställd till naturpreparat

Gunnar Lindström, urolog och allmänkirurg på Strömmens läkarhus i Norrköping:

– Det kan vara ett utomordentligt komplement

Karl-Otto Aly, före detta överläkare på Tallmogårdens

hälsohem:

– Det behövs mer kunskap om bieffekter

Christina Doctare, läkare och ansvarig för modellen för hållbar hälsa på Karolinska sjukhuset i Solna:

– Jag har aldrig skrivit ut något naturläkemedel

Mai-Lis Hellénius, docent och forskare i att förebygga hjärtkärlsjukdom, Karolinska institutet i Solna:

Ann-Cathrine Björnör Carlsson ([email protected])