Gen kan ligga bakom damp

HÄLSA

STOCKHOLM (TT)

Forskare har hittat ett område på kromosom 16, som med allra största säkerhet innehåller en gen med kopplingar till det vanligaste barnpsykiatriska handikappet, ADHD-damp.

Studien visar på det hittills starkaste sambandet mellan ärftlighet-gener och risken att ett barn ska utveckla ADHD. Forskarna räknar med att den nyupptäckta riskgenen finns med i 30 procent av alla ADHD-fall. De få ADHD-gener som tidigare kartlagts har bara kunnat knytas till omkring tio procent av fallen.

Upptäckten har gjorts av ett amerikansk-brittiskt forskarlag och presenteras enligt Svenska Dagbladet i den medicinska tidskriften American Journal of Human Genetics.

-Forskarna bakom studien är mycket seriösa och noggranna. Därföruppfattar jag dessa upptäckter som mycket viktiga, även om de naturligtvis måste bekräftas av andra, säger professor Christopher Gillberg vid Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg till SvD.

Forskarna har under fem år samlat in och analyserat genetisk information från medlemmar i 203 familjer där två eller flera syskon fått diagnosen ADHD.

Man räknar i dag med att det finns ärftliga komponenter i mellan 50 och 80 procent av ADHD-fallen.

TT