Hallänningar lever längst i Sverige

HÄLSA

Bor du i Halland? Grattis - då lever du längre än resten av Sverige.

En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att Halland historiskt sett har haft högre levnadsstandard och bättre näringsintag, jämfört med resten av landet.

I dag kan lägre rökfrekvens och högre socialt nätverk vara en del av de förklarande orsakerna till det gynnsamma läget. Hallänningarna har också en lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar i allmänhet, och i hjärtsjukdomar i synnerhet, än resten av landet.

ARTIKELN HANDLAR OM