Att bo vid stor väg gör livet kortare

HÄLSA

Vill du leva länge - bo på landet.

Avgaser ökar risken för hjärt- och lungsjukdomar och förkortar livet.

Bor du intill en stor väg är risken att dö i förtid mer än dubbelt så hög jämfört med om du bor vid en mindre väg.

Det visar en holländsk studie som gjorts av forskarna vid Institute for Risk Assessment Sciences.

I studien skulle forskarna utreda kopplingen mellan trafikrelaterade luftföroreningar och dödligheten bland 4 492 personer i åldrarna 55 - 69 år.

Bland annat mättes halterna av kvävedioxid och sotig rök där deltagarna bodde vid studiens inledning, 1986.

Det visade sig att totalt 489 personer, eller 11 procent av deltagarna avled under studieperioden. De som bodde intill en större väg hade nästan en fördubblad risk att avlida på grund av hjärt- eller lungsjukdom, jämfört med de som bodde intill en mindre väg.

Det fanns också en trend mot ökad risk att dö av hjärt- eller lungsjukdom bland dem som levde i områden med generellt hög koncentration av luftföroreningar, skriver Dagens Medicin.

En europeisk undersökning visar att bilarnas avgaser vållar hjärtsjukdomar hos gamla människor. Det är särskilt påtagligt i Stockholm, fast huvudstaden har bättre luft än många andra storstäder.