Parkinsonsjuka blir hjälpta av nytt medel

HÄLSA

Parkinsonpatienter som provat naturläkemedlet Q 10 i sexton månader lyckades fördröja sjukdomen och slapp mycket av de skakningar som brukar dyka upp.

Ingen behandling har tidigare lyckats stoppa upp sjukdomsförloppet så pass bra tidigare.

- Dessa resultat är spännande och hoppingivande, säger docent Patrik Brundin på Wallenberg neuroforskningscentrum vid Lunds universitet till Läkartidningen.

Vid parkinsons sjukdom dör nervceller gradvis i hjärnan och den drabbade får allt svårare att kontrollera sina rörelser. De patienter som provade Q 10 hade alla fått diagnosen nyligen och gick inte på några andra mediciner.

I tidskriften Archieves of neurology beskrivs hur de 80 patienterna lottades till fyra grupper varav en grupp fick overksamma kapslar. Övriga grupper fick Q 10 i olika dos.

Knappt några besvär

Patienterna följdes sedan under drygt ett år. Då blindstudien avbröts såg man tydliga skillnader mellan de som inte fått Q 10 och de som fick högsta dosen, 1 200 milligram per dag. Medan personerna i den obehandlade gruppen hade stora svårigheter att klara sitt dagliga liv, besvärades vissa som fått mycket Q 10 knappt alls.

- Eftersom coenzym Q 10 är klassat som naturläkemedel och inga allvarliga biverkningar noterades i studien kan många svenska parkinsonpatienter förväntas inleda egen behandling, skriver han men tillägger att man ännu inte vet om medlet hjälper på lång sikt.

Caroline Hougner