Fler kvinnor vårdas för kärlkrampssmärtor

HÄLSA

STOCKHOLM

Det blir allt vanligare att kvinnor under 55 år vårdas på sjukhus på grund av kärlkrampssmärtor. Sedan mitten av 1980-talet har antalet inläggningar på sjukhus nästan fördubblats.

Ökningen redovisas i en studie som presenteras i samband med den medicinska riksstämman i Göteborg i slutet av november, skriver Upsala Nya Tidning.

– Den kraftiga ökningen är oroväckande. I värsta fall återspeglar det ökande antalet fall av inläggningar en verklig ökning av hjärtsjukligheten bland medelålders kvinnor, säger professor Annika Rosengren vid avdelningen för preventiv kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra i Göteborg, som gjort kartläggningen i samarbete med Socialstyrelsens epidemiologiska centrum i Stockholm.

Studien bygger på uppgifter om samtliga män och kvinnor mellan 25 och 84 år som någon gång under en 16-årsperiod vårdades på sjukhus för kranskärlssjukdom. Generellt visar kartläggningen en positiv utveckling, genomsnittspatienterna som läggs in för intensivvård har en lindrigare sjukdom än i mitten av 80-talet. Exempelvis är hjärtinfarkterna färre och förhållandevis fler patienter har enbart kärlkrampssmärtor.

Men i mitten av 80-talet var färre än var sjätte medelålders hjärtpatient kvinna. I dag är var femte en kvinna i den åldern.

En av förklaringarna till ökningen kan vara att andelen överviktiga och feta bland medelålders kvinnor har blivit högre.

TT