Barn kan bli allergiska mot potatis

HÄLSA
Foto: ANDERS NORRSELL

Har ditt barn eksem, kräks

eller har andra allergiska reaktioner som är tydliga efter maten?

Hon eller han kanske är allergisk mot kokt potatis.

Ett belgiskt forskarteam vid University Hospital Gasthuisberg studerade åtta barn mellan 3,5 månader och två år som misstänktes vara allergiska mot kokt potatis. Fem av barnen fick omedelbara reaktioner mot potatisen och sex av de åtta barnen fick 50 procent lindrigare eksem när de uteslöt potatis ur dieten.

De barn som reagerade mot kokt potatis var också i regel överkänsliga mot rå potatis.

Allergin tycks växa bort och i regel var den borta vid sex års ålder.

www.astmaoallergiforbundet.se

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM