"Frukt - inte sprit - är bra för hjärtat"

Forskare osäker på alkoholens positiva effekter

HÄLSA

Ett glas vin om dagen har ansetts bra för hjärtat.

Men kanske är det inte alkoholens förtjänst, visar en ny studie.

- Den positiva effekten kan delvis bero på att de som dricker måttligt äter mer frukt än andra, säger Peter Wallström, epidemiolog i Malmö.

Foto: GUNILLA JUUL
ät mer grönt Forskaren Peter Wallström har i sina studier visat att intaget av frukt och grönt minskar risken för hjärtinfakt.

Alla som trott att de gör sin kropp en tjänst med lite sprit varje dag bör fundera på sitt frukt- och grönsaksintag.

- Lite alkohol då och då sägs ofta skydda mot hjärtinfarkt. Men de goda effekter som tillskrivits alkoholen kan i själva verket bero på hur mycket frukt man äter.

Ensidigt hyllande

- Jag säger inte att teorin om vinet är fel, men jag är bekymrad över det ensidiga hyllandet av det.

Peter Wallströms resultat visar att de som dricker måttligt med alkohol (i studien avses upp till 20 gram/dag) äter i genomsnitt 198 gram frukt/dag. Så fort alkoholintaget ökar - eller minskar - sjunker fruktintaget.

Doktorsavhandlingen är en delstudie i den stora Malmö Kost Cancer-studien om sambandet mellan kost och cancerrisk.

Lågutbildad rökare

Forskaren har studerat vad som utmärker personer som inte äter så mycket frukt och grönt.

- En sådan person tenderar att vara rökare, lågutbildad, född i Sverige och inte röra sig särskilt mycket.

Tidigare studier har visat att personer som i blodet har höga halter av antioxidanterna E-vitamin samt betakaroten, som främst finns i morötter, löper mindre risk att drabbas av cancer och hjärt- och kärlsjukdom.

- Men eftersom andra studier visat att betakaroten inte förbättrar hälsan ville jag se om det i stället var livsföringen som var avgörande.

Personer med höga halter av betakaroten i blodet var oftast smala, ickerökare och åt fiberrikt.

Personer med höga halter av E-vitamin i blodet var oftast överviktiga med särskilt stort midjemått.

Fruktintag i förhållande till...

Britt Peruzzi

ARTIKELN HANDLAR OM