Reumatisk sjukdom inte längre en gåta

HÄLSA

Forskarna vid Uppsala universitet har identifierat en genetisk variant som kan förklara uppkomsten av den reumatiska sjukdomen SLE. Närmare 6 000, huvudsakligen yngre kvinnor, är drabbade av systemisk lupus erythematosus, SLE. Sjukdomen är delvis genetisk och ger upphov till skador på huden och olika organ.

Forskarna har med precision bestämt genens position och sekvenserat hela genen. Det gör det möjligt att gå vidare och undersöka uppkomsten av sjukdomen.

Läs mer: www.reumatiker.org

Petra Weiss