Manligt hormon bra för minnet

HÄLSA

Äldre män med relativt höga halter av testosteron i blodet presterar ofta bättre än andra på minnestest och även när det gäller andra mentala funktioner.

Forskarna vid National institute on aging i Baltimor, USA, upptäckte att det finns en länk mellan mental funktion och halterna av fritt flytande testosteron i blodet, en form av manliga könshormoner som inte är bundna till ett protein.

Det är ännu inte klarlagt om det är testosteronet i sig som hjälper män att behålla en del av sina mentala förmågor på äldre dar, eller om hormonet konverteras till östrogen i hjärnan och det är det kvinnliga könshormonet som förbättrar organens funktion.

Men även om det skulle vara testosteronets förtjänst så är det knappast troligt att man kommer ge extra tillskott av hormonet, eftersom det kan öka risken för stroke och prostatacancer. Först måste fördelarna vägas mot nackdelarna, menar forskarna.

Tidigare studier visar att män som får en injektion av det manliga könshormonet varje vecka upptäcker förbättringar av rumsuppfattningen och det verbala minnet.

Forskarna vid National institute on aging mätte halterna av det flytande testosteronet hos 417 män mellan 50 och 91 år under en 10-årsperiod.

Männen med de högsta halterna av hormonet presterade bättre på samtliga av testerna jämfört med övriga män, skriver Reuters Health.

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM