Skydda hjärnan mot det nya kolesterolet

HÄLSA

Förebygg hjärt-kärlsjukdom och demens med B-vitaminer.

Det kan bli ett allmänt kostråd i framtiden.

Brist på B-vitamin kan öka halten av ämnet homocystein i blodet. Homocystein har kallats för "det nya kolesterolet".

Foto: GETTY IMAGES
Kost rik på B-vitaminer eller kosttillskott med B-vitamin, motion, minskad övervikt och inte för mycket kaffe kan minska förhöjt homocystein i blodet. Det kan möjligen bidra till att förebygga demens och hjärt-kärlsjukdomar.

Förhöjt homocystein kan vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar precis som ett förhöjt kolesterol.

– Mycket talar för det, men det återstår att bevisa, säger Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid sektionen för hematologi och koagulation på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Det är vanligt att hjärt-kärlsjuka personer och även dementa har förhöjt homocystein, visar nya rön. B-vitaminer, särskilt folsyra, vitamin B 6 och B 12, kan bidra till att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och demens, tror forskarna nu.

Herman Nilsson-Ehle har i en egen studie funnit att förhöjt homocystein var vanligt bland äldre, friska personer.

– Homocysteinet minskade när de fick tillskott med B-vitaminer. Men vi vet inte om det gjort dem friskare.

Intensiv forskning pågår

Ett symposium om homocystein ska hållas på årets läkarstämma i Göteborg nästa vecka.

Stora internationella studier pågår då man ger tillskott med B-vitaminer till friska personer. Man vill se om det sänker homocysteinet och om detta bidrar till att förebygga kärlsjukdomar och demens.

– Finner vi att förhöjt homocystein är en riskfaktor skulle vi enkelt kunna ge allmänna råd om bättre kost eller kosttillskott med B-vitaminer.

En liten studie på cirka 200 kranskärlssjuka personer som fått kärlen vidgade med "ballongsprängning" kan tyda på det.

– De som efteråt fick B-vitaminer fick tillbaka kärlförträngningen i mindre grad och överlevde i högre grad jämfört med dem som inte fick B-vitaminer, säger Herman Nilsson-Ehle.

Förebyggande behandling vore viktigast, menar han.

– Man har till exempel behandlat dementa med höga doser B-vitamin utan att de blivit bättre. Det kan bero på att skadan blivit oåterkallelig. Man kan dock sannolikt bromsa en fortsatt försämring som är orsakad av vitaminbrist.

Kontrollera homocysteinet

Det kan bli lika vanligt att kontrollera sitt homocystein som att kolla sitt blodtryck och kolesterol.

Vilka bör kontrollera sitt homocystein i dag?

– De som har hjärt-kärlsjukdomar och demens i släkten och är oroade att själva drabbas.

– Det gäller också de som har sjukdomar i magtarmkanalen, framför allt perniciös anemi (farlig blodbrist) eller glutenallergi, som försvårar upptaget av vitamin B 12 i kroppen. Det gäller även dem som opererat bort delar av magsäck eller tunntarm.

Ska vi berika mjöl med B-vitaminer som görs i Ungern och i USA?

– I Norden har vi varit återhållsamma med berikning när nyttan inte varit helt klarlagd.

Här hittar du B-vitaminer

VAD ÄR homocystein?

Ann-Cathrine Björnör