– Kan unga drabbas av för högt homocystein

Överläkaren Herman Nilsson-Ehle chattade med Aftonbladets läsare

HÄLSA

sofi säger: vad är homocystein? Varför är det ett nytt kolesterol?

Herman Nilsson-Ehle säger: Homocystein bildas i alla normala celler, men är skadligt i för höga mängder. Det är kanske en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.

zannah säger: Är det ärftligt?

Herman Nilsson-Ehle säger: Vissa människor har medfödda enzymdefekter som innebär ökad risk för ett högt homocystein när man får folsyrebrist.

fetknopp säger: Jag undrar om man kan Äta sig frisk, dvs. få B6 och B12

genom en bra kost?? Var finns dessa vitaminer?? Jag gillar MAT

Herman Nilsson-Ehle säger: B6 finns i noraml mat framför allt bröd och b6 brist är sällsynt. B12 finns bara i animaliska födoämnen, mest i lever. Allra mest innehåller rå lever. Man kan dock inte bota B12 brist genom föda. Man måste ha medicin.

terso säger: Är det farligt att inta för mycket olivolja??

Herman Nilsson-Ehle säger: Nej. Inte i detta sammanhang i alla fall.

Karl säger: Hur får man i sig homocystein? Är det något speciellt man bör se upp med när man äter?

Herman Nilsson-Ehle säger: Nej. Det man får i sig är ett förstadium till homocystein som man måste ha och därför kan man inte undvika problemet genom att minska intaget av det som blir homocystein.

hälsan själv säger: hur är det för vegetarianer/veganer?löper de större risk

Herman Nilsson-Ehle säger: Vegetarianer och veganer måste ta B12-tillskott för att itne få brist på B12 och därmed högt homocystein.

strike säger: jag är 42 år och har nyligen fått stroke. Har tagit prov i kranskärlen och hjärtat och koagulationsprov.

stroken har jag fått på språkcentrat.VAd ska jag fråga mina läkare? Kan homocystien ha inverkan? Jag lever sunt i övrigt.

Herman Nilsson-Ehle säger: I utredningen av alla unga patienter som får stroke ingår förutom koagulationsprover även homocystein. Det finns sällsynta ärftliga störningar med väldigt höga homocysteinvärden hos patienter som tidigt får stroke.

Karl säger: Jag är smal, men gillar att äta fet mat ibland. Därmed samlar jag på mig en massa onödig kolesterol. På vilket sätt kan man bli av med kolesterolen som samlas i blodkärlen? Och hur blir man av med det förkalkade kolesterolet? Går allt detta utan medicin? Jag är 23 år.

Herman Nilsson-Ehle säger: Rådet är att mäta kolesterol, övergå till kolesterolfattig diet, och om detta inte hjälper diskutera eventuell kolesterolsänkande medicin med din läkare.

nisse12 säger: Vilka vitaminer behöver man äta för att få bra homocysteinnivå?

Herman Nilsson-Ehle säger: Vitamin B12, B6 och folsyra.

Anders 19 säger: är någon viss åldersgrupp särskillt drabbad ??

Herman Nilsson-Ehle säger: B12brist och höga homocysteinvärden drabbar, (som allt annat), oftast äldre personer. Äldre (över 65 år).

sofi säger: Det "gamla" kolesterolet som var farligt att ha för mkt av, är det passe´ nu då??

Herman Nilsson-Ehle säger: Nej, de tidigare kända riskfaktorerna kolesterol, rökning och högt blodtryck gäller i högsta grad fortfarande. Homocystein har ännu inte visat sig vara en påverkbar faktor i samma utsträckning som de "gamla" faktorerna.

*Lisa** säger: Hur kan man förebygga?

Herman Nilsson-Ehle säger: Allsidig kost med mycket grönsaker och eventuellt förebyggande vitaminbehandling om man har andra orsaker till vitaminbrist.

emilia säger: hej, min svärmor har pernicius anemi. Kan hon gå och få sina värden kollade och var ska hon hänvända sig?

Herman Nilsson-Ehle säger: Hon bör i första hand vända sig till sin husläkare. Den mesta av utredningen kan ske i primärvården.

sofi säger: Fett är väl också viktigt att äta, särskilt för små barn?

Herman Nilsson-Ehle säger: jag är inte expert på fett till barn, men det är nog så att barn behöver olika sorters fett under uppväxten och att den fettreducering som en del använder under medelåldern inte är riktigt lika bra för växande barn.

Anders 19 säger: vad händer om man får för mycket av det ??

Herman Nilsson-Ehle säger: För mycket homocystein tycks kunna påverka kärlvägg och blodets proppbildande förmåga negativt. Medan B-vitaminbrist i sig kan påverka nervceller negativt.

Jenny säger: Är förhöjt homocystein alltid kopplat till vitaminbrist? Jag hade förhöjt homocystein och fick B12-injektioner, då sjönk homocysteinet, är det ett tecken på att jag hade B12-brist eller hade homocysteinet sjunkit ändå. Åt i samma veva Losec och jag är bara 25 år.

Herman Nilsson-Ehle säger: Att homocystein sjunker på vitaminbehandling är itne alltid bevis på att du har vitaminbrist, det beror på vilka nivåer vi diskuterar. Losec hämmar B12-upptaget marginellt och kan leda till B12-brist på lång sikt.

lINDA säger: HAR SJUKDOMEN HOMOSYSTERIN NÅGOT MED DETTA ATT GÖRA ?

Herman Nilsson-Ehle säger: Vet ej.

gurra säger: Kan unga få för högt homocystein?

Herman Nilsson-Ehle säger: Ja, särskilt om de har ärftliga enzymdefekter.

Andy säger: Hur vet jag om jag har för högt kolostrolvärde?

Herman Nilsson-Ehle säger: Genom blodprov. Det är roligt att så många är intresserade av dessa frågor och vi hoppas att genom ytterligare forskning kunna se till att färre personer får vitaminbrist och blir sjuka av det. Tack ska ni ha.