Män får oftare specialistvård än kvinnor

HÄLSA

Män får oftare tillgång till specialistvård än kvinnor, enligt en undersökning gjord av försäkringskassan i Örebro län.

– Medan männen får remisser till specialistvård sjukskrivs kvinnorna ofta direkt på vårdcentralen, säger försäkringskassans utredare Lilian Litzell till Nya Örebro Kuriren.

I undersökningen ingår 275 slumpvis utvalda personer som sjukskrivits.

Bland männen har 34 procent sjukskrivits på ett sjukhus, jämfört med 16 procent av kvinnorna. Övriga sjukskrivs direkt på vårdcentralen, utan att först ha remitterats till en specialist på sjukhus.

Försäkringskassan ska nu i samarbete med Universitetssjukhuset i Örebro fortsätta granskningen med ett större urval patienter.

TT