Stor överdödlighet bland kvinnor med ätstörningar

HÄLSA

Överdödligheten är elva gånger högre än normalt bland kvinnor med allvarliga ätstörningar.

Av en studie på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som presenteras på läkarstämman i Göteborg på onsdagen, framgår också att självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna vid sidan av extrem avmagring.

– Jag tror att man har lätt att underskatta riskerna med ätstörningar eftersom så stor del av alla kvinnor bantar. Det är ett skönhetsideal, säger överläkare Agneta Rosling till TT.

Hon uppmanar därför sina allmänläkarkolleger att vara mera vaksamma.

– Det är lätt att bortse från att de som gått ned sig alldeles för långt är så överrepresenterade bland de för tidigt döda.

I studien har 196 kvinnor, som under kortare eller längre tid varit intagna på den psykiatriska kliniken, följts under i genomsnitt tolv år.

– Av dem har 20 dött jämfört med att den förväntade dödligheten skulle ha varit 1,7 i en motsvarande grupp i normalbefolkningen, säger Agneta Rosling.

Dödsfallen inträffade bland kvinnor i åldrarna 21-49 år.

Skrämmande hög

– Överdödligheten är skrämmande hög. Alla har dött före 50 års ålder, medan det normalt först är i 45-50-årsåldern som dödligheten börjar öka på grund av cancer och andra sjukdomar, säger Agneta Rosling.

Av dödsbevisen framgår att självmord anges som orsak i 30 procent av fallen. Svält står för 25 procent och missbruk för 10 procent. Resten har andra orsaker.

Den höga andelen självmord förklaras med att depressioner och ångest är vanliga i den här gruppen, men Rosling bedömer att extrem viktnedgång spelar roll även där andra orsaker angetts.

Fram till 1993 var Uppsala och Lund ensamma i landet om specialkliniker för ätstörningsvård. Det innebar att de fick ta hand om de allvarligaste fallen.

Vikten är viktigast

Från början arbetade man ofta inledningsvis med att försöka hitta bakgrunden till ätstörningarna.

– Men genom åren har det blivit alltmer tydligt att det framför allt gäller att få upp vikten innan man kan förvänta sig att kunna gå till botten med de bakomliggande faktorerna, säger Agneta Rosling.

– Sedan återhämtar sig många kvinnor psykiatriskt i förvånansvärt hög grad.

Agneta Rosling är överläkare på dagvårdsenheten för patienter med ätstörningar i Uppsala.

– Vi tror att det är bra att ungdomarna bor hemma så att man inte bryter det som fungerar socialt. Grunden i livet är att vara i sin familj och i så stor utsträckning som möjligt också ha kvar sin skolgång.

Benny Öinert/TT