Diabetiker svarar på bantningsmedel

HÄLSA

En ny svensk studie som TT tagit del av visar att åldersdiabetiker som får bantningsmedlet Xenical både minskar i vikt och markant sänker sina blodsockervärden.

– Jag tycker studien är av stort värde, att man kan visa att viktreduktion och så här stora blodsockereffekter kan uppnås med medlet. Om det kan upprätthållas långsiktigt är det av stor vikt för att lindra komplikationerna av diabetes, säger Christian Berne, professor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, till TT.

Studien, som presenteras vid läkarstämman i Göteborg på onsdagen, är gjord under 2000 och 2001 på 24 sjukhus och vårdcentraler över hela Sverige.

Lägre blodsocker

Den rör 220 överviktiga patienter med diabetes typ2 - åldersdiabetes. Under ett års tid gavs halva gruppen Xenical tre gånger om dagen medan andra halvan, kontrollgruppen, fick sockerpiller. Båda grupperna fick kost- och motionsråd.

I gruppen som fick Xenical gick fyra gånger så många patienter som i kontrollgruppen ner mer än fem procent i vikt, 46 kontra 11 procent. Vidare gick 13 av Xenical-patienterna ner mer än 10 procent i vikt, mot tre patienter i kontrollgruppen.

Men också diabetikers typiskt höga blodsockerhalt - som orsakar följdsjukdomar i ögon, njurar samt fotsår, kärlkramp och hjärtinfarkt - sjönk av Xenical.

Efter ett år hade Xenicalgruppen sänkt det så kallade fasteblodsockervärdet, HbA1c, från i snitt 7,6 till 6,4 procent. Kontrollgruppen låg då på 7,3 procent.

Överraskade resultat

Men också blodsockermätningar av det så kallade glukosvärdet gjordes. Där sänkte patienterna i Xenicalgruppen värdet från 9,67 till 8,33 efter ett år med medlet. Motsvarande snittvärde i kontrollgruppen var 9,68.

– Jag hade inte riktigt förväntat mig att effekterna på sockerkontrollen skulle bli så stora. Det var något av en överraskning, säger Berne.

Redan i augusti lades en stor svensk studie på 3 304 patienter fram som visade att Xenical också förebygger risken att drabbas av typ2-diabetes. Efter den studien har en politisk debatt återuppväckts om att subventionera läkemedlet.

Växande problem

Den nya studien rör alltså patienter som redan har diabetes typ 2. Cirka 280 000 svenskar är i dag drabbade av sjukdomen.

Åtta av tio patienter har fått sjukdomen på grund av fetma. I takt med att övervikt blir vanligare och snittåldern höjs beräknas dessutom dubbelt så många svenskar ha sjukdomen om 35 år.

Enligt Christian Berne kan mycket lidande och stora sjukvårdskostnader sparas om Xenical också på lång sikt håller vad medlet hittills lovat.

– Det kräver mera långsiktiga studier på större patientgrupper, men vad vi sett hittills ser mycket bra ut, säger han.

Fakta: Diabetes

Tomas Bengtsson/TT