”Face Off” kan snart bli verklighet

Ansiktstrans- plantation planeras av brittisk kirurg

HÄLSA

Vi såg det i actionfilmen ”Face Off”. Nu kan ansiktstransplantation bli verklighet. En ledande brittisk plastikkirurg öppnar nu för diskussion i ämnet.

- Frågan är inte ”kan vi göra det?” Frågan är ”borde vi göra det?” säger Peter Butler till BBC.

Foto: Per Björn

Patienter som har fått sina ansikten svårt skadade av cancer, brännskador eller olyckor kan få hjälp genom ansiktstransplantation.

Mikrokirurgin skulle kunna innebära att patienten får nya läppar, kinder, panna, öron, näsa och hud från en nyligen avliden person.

Plastikkirurgen Peter Butler forskar i ämnet och planerar, efter hans forskning är avslutad, att genomföra en ansiktstransplantation på en patient. Inom sex till nio månader kommer den kirurgiska tekniken att vara utvecklad, hävdar han.

Enligt honom är det här i första hand en etisk och moralisk fråga som bör diskuteras. Det rör sig inte om många fall som verkligen skulle komma i fråga för den typen av operation. Det skulle dessutom förmodligen vara svårt att finna donatorer.

- Även om de flesta generellt skulle acceptera en ansiktstransplantation om de verkligen behövde det, skulle de inte vara villiga att donera, säger han.

Problem med rörlighet

Det kan vara väldigt svårt att rekonstruera ett skadat ansikte eftersom personen som får nytt utseende, samtidigt ska kunna uttrycka känslor och röra läppar och ögon.

Hud som tas från andra ställen på kroppen än ansiktet, tillåter inte lika stor rörlighet och skapar en maskliknande effekt, enligt Peter Butler.

Han hävdar att ansiktstransplantation skulle kunna innebära att såväl hud som muskler och nerver skulle kunna flyttas från donatorn till mottagaren. Det skulle i sin tur kunna förbättra rörligheten i ansiktet efter transplantation.

Susanna Vidlund