Akut sjukvård tema på läkarstämman

HÄLSA

GÖTEBORG

I dagarna tre är Svenska Mässan i Göteborg förvandlad till ett toppmodernt sjukhus.

Med den fräschaste utrustningen, de senaste forskarrönen och tusentals läkare och sjuksköterskor.

Det är sjukvården själv som är patienten.

Mellan 20000 och 25000 besökare väntas till årets läkarstämma och medicinmässa som startade på onsdagen. Sedan 1998 alternerar stämman mellan Stockholm och Göteborg.

Senast det begav sig i rikets andra stad besöktes mässan av cirka 26000 personer.

– Genom att vara i Göteborg når vi andra människor, men konceptet för stämman är detsamma var vi än är, säger Eva Kenne, läkarstämmosekreterare.

Det är bestämt att stämman även i fortsättningen ska ambulera, men inte mellan vilka städer eller med vilka intervaller.

– Just nu är det endast Göteborg och Stockholm som är lämpliga, men det kan ju komma andra städer som passar, säger Eva Kenne.

Brokig marknad

Läkarstämman är årets stora mötespunkt för läkarna och annan sjukvårdspersonal. Läkemedelsföretagen och leverantörer av utrustning till sjukvården vässar argumenten för sina produkter.

På mässgolvet är det som en gigantisk marknad där ungefär 410 utställare visar upp sig på 10 000 kvadratmeter. Man kan provsitta en knallgul gynekologstol, pröva en ny slags förband, få ett stick i fingret för att kontrollera blodet, trampa på en träningscykel, desinficera händerna, delta i gissningstävlingar, fascineras av den senaste laboratorieutrustningen och givetvis ta del av alla studier som presenteras. Från morgon till kväll hålls en mängd föreläsningar och symposier där forskare och läkare berättar om nya rön eller diskuterar olika ämnen.

Själva temat för hela läkarstämman är det akuta omhändertagandet. Och då handlar det inte bara om hur patienter tas om hand vid akuta sjukdomsfall. Utan också om hur sjuk själva sjukvården är.

Dag Lundberg, professor i anestesi och intensivvård i Lund, höll i det inledande stora seminariet med den dubbeltydiga titeln Akut-sjuk-vård.

Han konstaterade att den svenska sjukvården är en välfärdsparadox. I ett land med höga skatter och i en tid när det har gjorts formidabla medicinska framsteg dras vården ändå med sjukdomar.

– Läkare har förlorat sin entusiasm och kostnaderna galopperar, trots effektivare metoder och mediciner, sade han.

Svartsyn och optimism

Ola Stenqvist, narkosläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, tecknade en mycket mörk bild av den svenska sjukvården:

– Vi har gått från sjukvård till budgetvård på tio år.

De största problemen anser han vara platsbristen och att budgeten är för snäv vilket leder till underskott, som i sin tur leder till sparbeting.

– Vårdplatserna har minskat kraftigt under 1990-talet och Sverige är nu i bottenligan i Europa sett till antal vårdplatser med tusen invånare. Men i stället för att åtgärda de problemen blir det ständiga omorganisationer, sade han.

Catarina Andersson Forsman, tillsynschef på Socialstyrelsen, var inte lika pessimistisk utan lyfte fram sjukvården som en tillväxtbransch i ett land där befolkningen är allt kunnigare.

– Jag har en positiv och optimistisk tilltro till den här branschen, sade hon.

Karin Olander/TT