Socialstyrelsen: Bara fyra av tio har fast läkarkontakt

HÄLSA

GÖTEBORG

Sju av tio svenskar tycker att det är viktigt med en fast läkarkontakt - men bara fyra av tio har en sådan kontakt, enligt en undersökning som Socialstyrelsen ska presentera under ett seminarium på läkarstämman i Göteborg.

Undersökningen visar också att läkarkontakterna varierar stort mellan landstingen.

Alla har rätt att välja en fast läkare, en familjeläkare. Landstingen har en skyldighet att organisera vården så att detta är möjligt. Men verkligheten ser annorlunda ut'', skriver Socialstyrelsen i ett pressmeddelande inför det seminarium om fast läkarkontakt i primärvården som ska hållas på läkarstämman på fredag.

Omkring 13300 personer har svarat på en enkätundersökning som Socialstyrelsen gjort tillsammans med Statistiska Centralbyrån.

Vårdcentralen i första hand

Syftet med undersökningen, som genomfördes våren 2002, var att få reda på vad människor i Sverige tycker om primärvårdens tillgänglighet, hur deras kontakter med vården liksom deras önskemål om och möjligheter till fast läkarkontakt i primärvården ser ut.

Undersökningen visar också att nästan hälften av befolkningen besöker under ett år läkare vid vårdcentral, vilket kan jämföras med de 18 procent som uppsöker läkare vid sjukhus eller privatläkare utan att besöka vårdcentral. Åtta av tio personer säger att de i första hand skulle vända sig till vårdcentral om de behöver kontakta läkare och tillståndet inte är så allvarligt så att de behöver läggas in på sjukhus.

Enligt enkäten, som hade en svarsfrekvens på cirka 80 procent, tycker två tredjedelar av befolkningen att det är viktigt med fast läkarkontakt vid vårdcentral, men i landet som helhet har mindre än hälften av invånarna en sådan kontakt. Undersökningen visar vidare att cirka en fjärdedel saknar fast läkare, men skulle vilja ha en sådan.

Stora skillnader

Men det är stora skillnader mellan landstingen. Lägsta siffran återfinns i Västra Götaland där endast 28 procent av befolkningen uppger att de har en fast läkare att vända sig till. Motsvarande siffra i Västmanland - som ligger i topp - är hela 80 procent.

Undersökningen visar också att äldre personer och de som är långvarigt sjuka och som får regelbunden medicinsk behandling har jämfört med andra i högre utsträckning fast läkarkontakt vid vårdcentral. Men de har något längre väntetid till läkarbesök jämfört med dem utan fast läkarkontakt.

TT