Diabetesrisken ökar för rökare

Docent: Blosset kan vara det som får lasset att tippa över

HÄLSA

GÖTEBORG

Rökare löper tredubbel risk att drabbas av diabetes.

Hos fullt friska medelålders män har forskarna sett flera varningssignaler. Bland annat lägre insulinkänslighet.

- Är man lite överviktig eller kanske har diabetes i släkten kan det där blosset vara det som får lasset att tippa över, varnar docent Björn Eliasson.

som fått Läkarsällskapets pris till yngre forskare för att ha upptäckt hur glupska makrofager kan hjälpa blödarsjuka.

Foto: ROGER LUNDSTEN
KAN TA NER SKYLTEN Som de flesta läkare som varit rökare har även överläkare Björn Eliasson fimpat för gott. Skadorna på kroppen är för stora.

Även snusare ligger illa till. Tre snusdosor i veckan räcker för att ingå i riskgruppen.

Och barn vars mödrar rökt under graviditeten riskerar också att drabbas av diabetes som vuxna, så kallad typ 2 diabetes.

En sjukdom som gör det svårt att hålla en jämn sockernivå i blodet. I normala fall utsöndrar kroppen insulin för att hålla blodsockret i schack. Hos en diabetiker har den funktionen försämrats eller upphört helt.

Värre för storrökare

– Ju mer man röker, desto sämre insulinkänslighet. Jämfört med ickerökarna har en normalrökare i genomsnitt 10-11 procent lägre insulinkapacitet, säger Björn Eliasson som är överläkare på Diabetescentrum vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

Där har man i laboratorieexperiment kunnat visa exakt hur insulinkänsligheten försämras när nikotin tillförs och hur den sedan förbättras när nikotinet tas bort.

Lönar sig att sluta

– Den som slutar röka får ganska snabbt normala värden igen, såvida man inte hunnit utveckla diabetes, säger han.

Då måste insulin tillföras kroppen.

Ögonbottenförändringar, sämre njurfunktion och nedsatt känsel i fötterna är vanliga följdsjukdomar liksom hjärt- och kärlsjukdom. Med tanke på att även rökare löper ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom blir belastningen för en rökande diabetiker dubbel.

– Ja, den kombinationen är inte alls så smart. Det finns studier som visar att diabetiker som röker ökar belastningen på sin kropp och tvingas öka sin insulindos, säger Björn Eliasson och ser det som ytterst angeläget att fler vårdcentraler startar specifika rökslutargrupper för diabetiker.

Undrar du var din läkare är? Troligen här i Göteborg där 10 000 av landets 27 000 läkare samlats till årlig läkarstämma. På tre dagar ska 1 200 medicinska projekt presenteras. Aftonbladet är på plats och kan rapportera om nya rön. Från samhällsproblem som fetma och rökning – till nya upptäckter.

Caroline Hougner