En bra uppväxt gör dig längre

HÄLSA

Är du riktigt lång? Grattis, då har din uppväxt varit bra.

En svensk studie som bygger på 7 000 barn i hela Sverige visar att det i högre grad är sociala förhållanden och inte det genetiska arvet som avgör hur långt ett barn blir.

Studien är gjord på uppdrag av Socialstyrelsen av Bo Werner, specialist i barn- och ungdomsmedicin och socialmedicin vid Örebro läns landsting och Lennart Bodin, professor i statistik vid Örebro universitet.

Längd och vikt har ökat de senaste åtta åren, men det har också skillnaden mellan olika barngrupper.

Invandrarbarn med lite sämre social bakrund blir inte lika långa, skriver Dagens Medicin.

Alla är avsedda att få en viss längd utifrån sina genetiska förutsättningar, men den längden kan bara uppnås om omgivningen är gynnsam både utifrån sociala, psykologiska och medicinska faktorer.

I Japan är dagens 12-åringar hela 12 centimeter längre än 12-åringarna för 20 år sedan.

Läs mer: