Dansen kan ge tillbaka livslusten

HÄLSA

Att dansa kan verka befriande för kvinnor som lider av anorexi.

Tanken är att kvinnorna genom dansterapin ska stärka sitt jag och få bukt med sin ätstörning.

Foto: Iris Tiitto
Befriande rörelser. Monika Thelin, psykoterapeut och dansterapeut vid Stockholms Centrum för Ätstörningar, använder dans som hjälpmedel mot ätstörningar.

Dansterapi är en uttryckande terapiform där skapandet kan ha en helande verkan. Monika Thelin, som är legitimerad psykoterapeut och dansterapeut vid Stockholms Centrum för Ätstörningar, har arbetat med dansterapi i sju år. Enligt henne kan dansterapi hjälpa anoretiker och bulimiker att få kontakt med sin kropp igen.

– Anorektiker hatar ofta sin kropp, de tycker att de är äckliga, fula och feta. Dansen kan då verka befriande, berättar Thelin.

Under sina danssessioner har hon improviserat och "lånat ut sin kropp" till anorektiker som enligt henne inte kan känna sin egen. Att Monika Thelin dessutom är utbildad pyskoterapeut är en fördel i sammanhanget.

Sluta förneka kroppen

– Tack vare det kan jag fånga upp deras tankar på ett bra sätt, tankar som sedan kan uttryckas i dansen, säger hon.

Det främsta syftet med dansterapi för anorektiker är att kvinnorna ska våga vara i sin kropp i stället för att förneka den. Men det handlar även om att hitta en inre väg, stärka kroppsjaget och känna livslust igen.

I dagsläget finns det inte några studier gjorda kring dansterapins eventuella positiva effekter för dem som lider av anorexi. Men förhoppningsvis kan ett nystartat forskningsprojekt vid Karlstads universitet ge några svar.

Det här tränas i dansterapi

Kändisar som drabbats av ätstörningar

Chatta om ätstörningar

Malin Byström