Varannan tjej får i sig för lite järn

Ny svensk studie: Allt fler ungdomar lider av järnbrist

HÄLSA

Är din tonåring trött, har huvudvärk och klagar kanske över yrsel?

Det kan bero på järnbrist, visar en ny studie bland gymnasieelever i Kungsbacka.

– Flera med järnbrist led av yrsel. Just yrseln var förvånande och bör uppmärksammas mer, säger Jörgen Månsson, specialist i allmänmedicin.

Foto: Per Björn
c-vitamin. Se till att få i dig C-vitamin till varje måltid. Det underlättar upptaget av järn. Brist på järn påverkar musklerna och kan leda till yrsel. I en ny svensk studie visade det sig att hälften av alla 15-åriga tjejer led av järnbrist.

Han är verksam vid forsknings- och utvecklingsenheten Primärvården Halland och står bakom studien som omfattade drygt 300 ungdomar i 16-årsåldern. Varannan tonårsflicka har järnbrist, visar en studie bland ungdomar i Göteborg. I Kungsbacka-studien var det var femte flicka.

– Eleverna med järnbrist behandlades med järntabletter i tre månader. Då hade deras järnvärden blivit normala och yrseln hade försvunnit, säger Jörgen Månsson.

Yrsel var det symptom som skilde sig mest bland dem som hade järnbrist jämfört med dem som hade normala värden.

– De med järnbrist hade också mer magont och var överansträngda i högre grad. Det förbättrades dock inte med järntillskottet.

Presterar sämre i skolan

Ungdomar som får järnbrist eller anemi (blodbrist) kan till exempel få svårt att koncentrera sig och kan prestera sämre i skolan.

– Bara en i studien hade anemi. Det är dock viktigt att uppmärksamma flickorna när de börjat få mens och därmed förlorar järn. De får samtidigt högre krav på sig i skolan, säger Jörgen Månsson.

En orsak bakom järnbrist kan vara att man för åtta år sedan slutade berika mjöl med järn i Sverige. Det har medfört att järnbrist ökat bland ungdomar, anser Lena Hulthén, professor i klinisk näringslära vid Göteborgs universitet.

Hon har i två studier undersökt järnvärdena hos 1 200 15-åringar i Göteborg innan järnberikningen togs bort och sex år efteråt.

– I dag har hälften av alla 15-åriga flickor järnbrist. Det är en ökning med en fjärdedel sedan berikningen slopades. Även pojkar har en ökad tendens till järnbrist, säger hon.

Värst bland vegetarianer

Hon tycker att det är oroande att så många ungdomar lider av järnbrist.

– Järnbrist påverkar den fysiska prestationen och kanske även koncentration och inlärning. Ungdomar växer. Flickorna har börjat få mens. Många är vegetarianer. Av vegetarianerna hade 80 procent järnbrist i vår studie.

– De väljer bort köttet, men ersätter det inte med något annat som innehåller mycket järn, säger Lena Hulthén.

Järnbristen hos ungdomar ska inte nonchaleras, men det är inget större folkhälsoproblem, anser Åke Bruce, professor och vetenskaplig expert på Livsmedelsverket.

Ska järnberikningen återtas?

– Det diskuteras. I EU debatteras nu hur livsmedel ska berikas, till exempel med järn, folsyra, A- och D-vitamin. Man ska ta fram generella och nationella regler för detta.

VAD ÄR järn?

3 sätt att förebygga brist

Järnspikar – det visste du inte

Ann-Cathrine Björnör Carlsson